St Mary the Protectress Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
3176 St Paul Blvd
Rochester, NY 14617-3433
January 16, 2022

 

 

 

.****Newly Proposed June 6 Plan for the reopening of St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Church in Rochester, N.Y. during the coronavirus pandemic.

MAY 31 RE-ENTRY RULES

=============== ENG =============

.****Proposed Plan for the reopening of St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Church in Rochester, N.Y. during the coronavirus pandemic. Metropolitan Antony and Archbishop Daniel reviewed and blessed the following rules in order to allow the start of the return to our church for worship on Sunday, May 31, 2020:

 1. New changes have come since last Saturday (June 6th). The governor of New York State, Andrew Cuomo, has opened up the attendance in churches to 25% of the church's maximum capacity. 

 2. Carry out a complete sanitary cleaning of the church before the first service.  In the future to carry out sanitary cleaning of the church after each service. Hand sanitizers will also be available at the entrance door.
 3. All people who want to participate in worship must wear masks. Some masks will also be available at the door. 
 4. Everyone must adhere to a social distancing of at least 6 feet (2 meters) apart from family members.
 5. Do not shake hands when greeting each other, keep your distance.
 6. Determine your place in the church.  Standing/ sitting in the middle of the pew. The recommended distance is 6 feet (2m) from the aisles.  A family can sit in one pew. Please stand in the pews so that two pews are empty between you and the neighbors.  We have plenty of space in the church.
 7. Keep your distance when lighting candles on candlesticks.
 8. Do not kiss crosses and icons, although you can bow.
 9. The choir must have no more than 4 choristers, and they must keep their distance.
 10. It is necessary that there be a person at the entrance of the church (in the hall, at the door) to maintain order in the church, as well as keep records of those present at each church service to help prevent the spread of the disease.
 11. At the end of the service, do not congregate when you leave the church, but keep your distance.
 12. Cancel any social gatherings (coffee hr., etc) after the Holy Liturgy.
 13. Parish members over the age of 65 and over are advised to abstain from church services.
 14. If you have cold symptoms, such as fever, headache, difficulty breathing, runny nose, fever, cough, sneezing and so on - STAY AT HOME, DON'T COME TO CHURCH.
 15. If you have recently had these symptoms, but you have recovered, wait 2 weeks before coming to church.

================ УКР ===============

*** План, щодо відкриття Української Церкви Покрови Пресвятої Богородиці в м. Рочестер, Н. Й. під час пандемії коронавірусу. Митрополит Антоній і Архієпископ Данило розглянули і благословили наступні правила для того, щоб дозволити початок повернення до нашої Церкви для поклоніння в неділю, 31 травня 2020:

 1. Нові зміни прийшли з минулої суботи (6 червня). Губернатор штату Нью-Йорк, Andrew Cuomo, відкрив відвідування церков до 25% від максимальної розміщення церкви.
 2. Провести повне санітарне прибирання церкви до першого Богослужіння. Надалі проводити санітарне прибирання церкви після кожного Богослужіння. Дезінфікуючий засіб для рук також буде доступний у вхідних дверях.
 3. Всі люди, які хочуть брати участь в Богослуженні, повинні одягти маски. Деякі маски для обличчя також будуть доступні біля дверей.
 4. Кожний повинен дотримуватися соціального дистанціювання ( триматися один від одного, крім членів родини, не менше 6 футів (2 метри).
 5. Не подавати руки, вітаючи один одного. Вітатися Християнськими привітаннями.
 6. Визначити свої місьця в церкві. Ставати посередині лавки, шоб було 6 фітів (2м) від проходів. Родина може стояти в одній лавці. Просьба ставати в лавку щоб дві лавки були порожніми між вами і сусідами. В нас в церкві є багато лавок.
 7. Триматися дистанції, коли засвічуєте свічки на підсвічниках.
 8. Не цілувати хрести і ікони. Можна поклонитися.
 9. На хорах повинні бути не більше 4-ох хористів, а також вони повинні тримати дистанцію.
 10. Потрібно, щоб була людина в притворі церкви (в сінях при дверях) і контролювала порядок в церкві, а також вела облік присутніх на кожному Богослуженні, щоб запобігти розповсюдженню недуги.
 11. Після закінчення Богослуження не скупчуватись, коли виходите з церкви, а тримати дистанцію.
 12. Скасувати після Св. Літургії зібрання за кавою.
 13. Членам парафії старших 65 років і більше рекомендовано (радимо) утримуватись від Богослужень.
 14. Якщо у вас є симптоми простуди, наприклад: лихоманка, головний біль, проблеми з диханням, нежить, гарячка, кашель, чхання. і так далі, - ЗАЛИШАЙТЕСЬ В ДОМА, НЕ ЙДІТЬ ДО ЦЕРКВИ.
 15. Якщо у вас недавно були такі симптоми, але ви виздоровились, зачекайте 2 тижні, перш ніж прийти до церкви.